Консультация Государственной фискальной службы online

Уважаемый посетитель, вы находитесь на странице Черкасского информационно-делового портала "КОНСУЛЬТАЦИЯ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ", которую обслуживают профильные специалисты ГФС в Черкасской области.

Для получения консультации по интересующим Вас вопросам национального налогового и таможенного законодательства, пожалуйста, назовите себя (должность, название предприятия). Если вы укажете просто ник или псевдоним, ответ на Ваш вопрос не будет носить официального характера, и Вы не сможете ссылаться на него в спорных вопросах.

Ваш электронный адрес нужен для того, чтобы отправить на него сообщение о том, что ответ на Ваш вопрос стал доступен на странице "КОНСУЛЬТАЦИЯ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ".

Обращайтесь! On-line консультация - это:
-экономия Вашего времени;
-возможность получить официальный ответ в электронном формате;
-удобство и оперативность
.

*Представьтесь пожалуйста:
*Ваш вопрос:
E-mail
*Код на картинке: Обновить картинку

* - обязательные поля

Поиск ответов:

Добрий день. Поясніть як формується загальний оподатковуваний дохід та сума витрат особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, а саме, за касовим методом чи за першою подією?
(17.11.2014 16:39) Євген

Доброго дня!

Відповідно до п. 178.3 ст. 178 Розділу IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
     У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.
     При цьому, ПКУ не передбачено будь-якого переліку витрат для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
     З метою забезпечення дотримання принципів оподаткування, доцільно при визначенні сукупного чистого доходу враховувати витрати, які пов’язані із провадженням певного виду незалежної професійної діяльності та підтвердженні документально.
     Таким чином, датою при формуванні загального оподатковуваного доходу є дата фактичного надходження коштів на банківський рахунок (у касу) або отримання інших видів компенсацій, тобто застосовується касовий метод.
     Крім того, слід зазначити, що остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації (п. 178.7 ст. 178 ПКУ).

Дякуємо за питання!

Кам‘янська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
Поясніть чи має право на підвищену податкову соціальну пільгу студент та за яких умов?
(17.11.2014 16:03) Ігорь

Доброго дня!

Відповідно до пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ студент має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка визначена пп. 169.1 ст. 169 ПКУ.
     При цьому, пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПКУ передбачено, що податкова соціальна пільга не може бути застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету.
     Враховуючи вищевикладене, якщо студент, отримує стипендію з бюджету, то податкова соціальна пільга до заробітної плати такого платника податку не застосовується.
     Якщо, студент, який не отримує стипендію або отримує спонсорську стипендію і одночасно з навчанням працює та одержує заробітну плату, має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 % при умові, що розмір його заробітної плати на місяць не перевищує у 2012 році – 1500 грн., у 2013 році – 1610 грн.
     При цьому, він повинен надати працедавцю довідку з навчального закладу про те, що він там навчається та не одержує стипендію з бюджету.

Дякуємо за питання!

Кам‘янська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
Доброго дня! Чи має право на податкову знижку підприємець, який є найманою особою та отримує дохід у формі заробітної плати?
(17.11.2014 16:00) Олексій Іванович

Доброго дня!

Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.
     Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом п.п. 14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ.
     Порядок застосування податкової знижки передбачений ст.166 ПКУ.
     Згідно із п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ.
     Враховуючи викладене, право на податкову знижку має фізична особа-підприємець, яка є найманою особою, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.

Дякуємо за питання!

Кам‘янська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
Добрий день! поясніть як відображається операція з продажу земельної ділянки платником податку на прибуток, отриманої в процесі приватизації?
(17.11.2014 15:14) Олена

Доброго дня!

Відповідно до п.147.2 ст.147 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) у разі продажу землі, отриманої у власність у процесі приватизації, платник податку включає до складу доходів позитивну різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок такого продажу, та сумою оціночної вартості такої землі, визначеної згідно з установленою методикою вартісної оцінки земель з урахуванням коефіцієнтів її функціонального використання на момент такого продажу.
     У разі якщо витрати перевищують доходи, отримані внаслідок його продажу, збиток від такої операції не повинен впливати на об’єкт оподаткування та покривається за рахунок власних джерел платника податку.
     Для цілей цього пункту дохід, отриманий внаслідок продажу або іншого відчуження землі, визнається згідно з договором купівлі-продажу або іншого відчуження, але не нижче звичайної ціни такої землі (п.147.5 ст.147 ПКУ).

Дякуємо за питання!

 

Кам‘янська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
Добрий день. Роз"ясніть як в податковому обліку філій та головного підприємства відображається передача ТМЦ та ОЗ від філії -платника податку на прибуток до головного підприємста та філій у разі ліквідації філії?
(17.11.2014 15:12) Микола Миколайович

Добрий день!

При отриманні товарно-матеріальних цінностей від структурного підрозділу, який ліквідується, їх вартість не враховується у складі доходів головного підприємства. При подальшому продажу таких товарно-матеріальних цінностей їх вартість враховується у податковому обліку головного підприємства у складі доходів та витрат за правилами, встановленими р.ІІІ Податкового кодексу України.
     На залишкову вартість отриманих головним підприємством від ліквідованої філії основних засобів та нематеріальних активів буде нараховуватись амортизація за умови використання таких основних засобів та нематеріальних активів у господарській діяльності.
Повна:
     При ліквідації відокремленого підрозділу юридичної особи відбувається тільки зміна організаційної структури такої особи в рамках одного суб’єкта господарювання без зміни права власності на всі активи, що були закріплені за таким структурним підрозділом.
     Відповідно до пп.135.5.5 п.135.5 ст.135 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не приводять до зміни їх витрат або доходів.
     Отже, при отриманні товарно-матеріальних цінностей від структурного підрозділу, який ліквідується, їх вартість не враховується у складі доходів головного підприємства. При подальшому продажу таких товарно-матеріальних цінностей їх вартість враховується у податковому обліку головного підприємства у складі доходів та витрат за правилами, встановленими р.ІІІ ПКУ.
     Відповідно до п.144.1 ст.144 ПКУ основні засоби та нематеріальні активи, які призначені платником податку для використання у господарській діяльності платника, підлягають амортизації.
     Вартість отриманих головним підприємством від ліквідованої філії основних засобів та нематеріальних активів буде враховуватись у відповідній групі основних засобів (нематеріальних активів) та амортизуватись за правилами, визначеними ст. 144 – 146 ПКУ, за умови використання таких основних засобів (нематеріальних активів) у господарській діяльності. При цьому балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів з метою нарахування податкової амортизації головним підприємством буде визначатись у розмірі їх залишкової вартості на момент отримання.

Дякуємо за питання!

Кам‘янська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
Підскажіть будь ласка, Якщо в жовтні жінка вийшла з відпустки по догляду за дитиною до трьох років в звіті з ЄСВ запис в таблиці 5 ставиться два записа категорія 6 (відпустка до 3-х років) дата закінчення і запис категорія 1(наймані працівники) дата початку, чи тільки категорія 6? Дякую
(17.11.2014 13:19) Бухгалтер

Доброго дня!

В таблиці 5 " Відомості про трудові відносини осіб " відображається тільки запис категорії " 6 " - особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, який інформує, що найманий працівник вийшов з відпустки за доглядом дитини.

Дякуємо за питання!

Кам‘янська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
На яку дату виникають податкові зобов’язання з ПДВ у разі постачання товарів з оплатою за рахунок бюджетних коштів?
(17.11.2014 12:29) Наталія

Доброго дня!

 Відповідно до п. 187.7 ст. 187 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2011 року №2755-VI датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів чи послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом.

Дякуємо за питання!

Кам‘янська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
Підкажіть будь-ласка чи потрібно здійснювати коригування податкових зобов’язань постачальником, якщо при отриманні покупцем товарів встановлено їх нестачу?
(17.11.2014 11:38) Володимир

Доброго дня!

Якщо при отриманні покупцем товарів встановлено їх нестачу понад норми природного убутку та повідомлено про це постачальника, то постачальник таких товарів має скласти розрахунок коригування до відповідної податкової накладної та направити його покупцю, якщо визнає претензію покупця щодо такої нестачі та не прийме рішення про передання кількості товару, якої не вистачає. На підставі підписаного обома сторонами розрахунку коригування постачальник товарів має право відкоригувати податкові зобов’язання, а покупець - податковий кредит.

Дякуємо за питання!

Кам‘янська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
Якщо в жовтні жінка вийшла з відпустки по догляду за дитиною до трьох років і їй була нарахована заробітна плата в звіті з ЄСВ чи потрібно відображати в таблиці 5? Дякую.
(17.11.2014 09:05) Бухгалтер

Доброго дня!

В таблиці 5 " Відомості про трудові відносини осіб " відображаються особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при цьому в стовпчику 7 " Категорія особи " проставляється цифра " 6 ".

Дякуємо за питання!

Кам‘янська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
Добрый день, интересует такой вопрос. Есть идея открыть ЧП по продаже детской или женской одежды в ближайшее время, какой процент нужно будет выплачивать государству от этого ? + Я сейчас сдаю квартиру , оплачиваю 15 % в налоговую от доходов , которые получаю от жильцов. Если надумаю заниматься торговлей и открою ЧП . Какой процент я буду оплачивать по квартире , так же 15% либо другой процент будет считаться ?
(14.11.2014 13:37) Анастасия

Доброго дня!

Відповідно до ст.177 ПКУ Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування п.177.1 передбачає те, що доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 ПКУ (15%). 

Відповідно до п.291.4 ст.291 ПКУ, то суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень; Ставка єдиного податку від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп;  Ставка єдиного податку від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;

5) п’ята група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена;

обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

При обранні другої групи можна додати КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна"

Дякуємо за питання!

 

Звенигородська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
Якщо 20 жовтня жінка вийшла з відпустки по догляду за дитиною до трьох років і їй була нарахована заробітна плата з 20 по31 жовтня, то кількість днів перебування у трудових відносинах у звіті з ЄСВ ставити 10 днів чи 31. Дякую.
(14.11.2014 09:58) Бухгалтер

Доброго дня!

При розрахунку календарних днів із розрахунку :

- віднімаються календарні дні, які не були відпрацьовані по поважній причині: тимчасова непрацездатність (лікарняний), відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і т.п. (абз. 3 п. 14 Порядку № 1266);

- не виключаємо святкові та неробочі дні, які припали на розрахунковий період;

- не виключаємо час відпусток без збереження заробітної плати, наданої на підставі ст. 25 і ст. 26 Закону про відпустки та ін. норм законодавства.

Дякуємо за питання!

Звенигородська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області
Я задавала питання :Сільськогосподарське підприємство надає послуги фізичній особі-одноосібнику по обробітці земельного участка. До якої декларації відноситься ПДВ -до загальної чи скороченої? Ваша відповідь - Послуги сільськогосподарського підприємства відносяться до загальної декларації. А як розуміти п.209.17.14 ПКУ?
(13.11.2014 14:29) ТОВ "Карат"

Доброго дня!

пп.209.17.14 п 209.17 ст.209 ПКУ  розшифровує КВЕД 01.41.0 (надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту), який передбачає: надання послуг у рослинництві за винагороду або на договірній основі: передпосівна підготовка полів і насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння сільськогосподарських культур; обприскування сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; обрізання плодових дерев та винограду; пересаджування рису, розсаджування буряку;надання послуг із збирання врожаю та підготовка продукції до первинної реалізації: очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекція, покривання воском, полірування,пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом, у тому числі з фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування; надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу;експлуатація зрошувальних і осушувальних систем;насадження та облаштування ландшафту для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та засліплення; облаштування і догляд ландшафту з метою захисту навколишнього природного середовища (відновлення природного стану, рекультивація, меліорація земель, створення зон затримки вологи, відстійників дощової води тощо).

Дякуємо за запитання!

Звенигородська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області

Разработка и продвижение сайтов

Продажа репродукций картин

Последние статьи

Возможности новых технологий
На сегодняшний день в системах водоснабжения, вентиляции, отопления стали все чаще применяться полипропиленовые трубы
Lada Granta - отличный отечесвтенный автомобиль
Вне всяких сомнений, творение ВАЗа 2011 года Lada Granta более чем заслуживает внимания отечественных автолюбителей
Великий вибір мототоварів в интернеті
Безперечно, поціновувачів незрівнянного відчуття швидкості та свободи, котре дає своему власникові двоколесний (або чотирьох колесний, якщо мова йде про квадроцикл) мотоцикл в Україні безліч
Универсальность натяжных потолков
Заказать натяжные потолки вы можете как в Европе, так и в Украине, поскольку именно у нас в стране они получили большую популярность, потому что они и надежны и качественны.
Караганда готова принимать гостей
Если вам нужно остановиться в Караганде, советую сразу, еще на этапе планирования поездки, посетить портал http://karaganda.roomer.kz/

Черкассы фото галерея

Всего в галерее 1751 фото Парк Юбилейный Парк Юбилейный
Вся фотогалерея

Расписание поездов

Карта г. Черкассы

Электронная карта г. Черкассы и Черкасской области

Налоговоя консультация ГФС

Налоговоя консультация ГФС

Налоговая справка ГФС

Купить хостинг Установка спутникового телевидения

Черкасские новости

Хроника эпохи Руины...
29 мая 2015
В результате олигархических войн в Украине остановлены два химических гиганта - Черкасский и Ровенский "Азоты". Без работы остались около 9 тысяч человек
(комментариев: 1)
"Все устали от негативных эмоций..."
29 мая 2015
День города в Черкассах будет, несмотря на мерзкий политический фон. Полная Программа мероприятий
(комментариев: 5)
Чем опасно оформление субсидии?
28 мая 2015
В Черкасской облгосадминистрации разъяснили основные нюансы получения социальной помощи в связи с повышением коммунальных тарифов
(комментариев: 1)
Солнце на спицах...
27 мая 2015
В субботу, 30 мая 2015, в Черкассах пройдет ежегодный праздник велосипедистов "Велодень"
(комментариев: 2)
Не дать себя съесть?
26 мая 2015
Вчера в Черкассах студенты технологического университета протестовали против присоединения их вуза к гуманитарному университету
(комментариев: 2)

Погода в Черкассах

Черкасский городской форум

Черкасский городской форум